Thảm trải sàn

Chuyên cung cấp các loại thảm trải sàn, thảm treo tường, thảm lông ngắn, thảm hoạ tiết, ... dùng để trang trí phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn và văn phòng.

 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 452 Silver (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 452 Silver (1.6x2.3m)

  6,417,500₫

  (27 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT206
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công nghệ dệt Nano giúp cho thảm có một cấu trúc độc đáo của sợi 3 chiều. Cùng với đó, các sợi ánh...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 463 Beige (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 463 Beige (1.6x2.3m)

  6,417,500₫

  (26 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT203
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Lambada là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 452 Black Silver (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 452 Black Silver (0.8x1.5m)

  1,742,500₫

  (27 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT199
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Lambada là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Grace 800 Ivory (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Grace 800 Ivory (1.6x2.3m)

  6,698,000₫

  (29 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT195
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Grace là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Grace 800 Graphite (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Grace 800 Graphite (1.6x2.3m)

  6,698,000₫

  (29 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT193
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Grace là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Feeling 501 Silver (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Feeling 501 Silver (0.8x1.5m)

  2,600,000₫

  (30 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT190
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Vintage là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Feeling 501 Beige (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Feeling 501 Beige (0.8x1.5m)

  2,600,000₫

  (29 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT187
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Vintage là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Feeling 500 Beige Silver (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Feeling 500 Beige Silver (0.8x1.5m)

  2,600,000₫

  (28 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT184
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Vintage là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Feeling 500 Beige (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Feeling 500 Beige (0.8x1.5m)

  2,600,000₫

  (26 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT181
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Vintage là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Feeling 500 Silver (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Feeling 500 Silver (0.8x1.5m)

  2,600,000₫

  (27 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT178
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Vintage là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Vintage 703 Silver (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Vintage 703 Silver (1.6x2.3m)

  6,791,500₫

  (26 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT176
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Vintage là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Vintage 700 Ivory (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Vintage 700 Ivory (1.6x2.3m)

  6,791,500₫

  (28 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT174
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Vintage là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Vintage 700 Grey (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Vintage 700 Grey (1.6x2.3m)

  6,791,500₫

  (25 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT172
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Vintage là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Vintage 702 Blue (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Vintage 702 Blue (1.6x2.3m)

  6,791,500₫

  (26 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT170
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Vintage là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Vintage 702 Ivory (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Vintage 702 Ivory (1.6x2.3m)

  6,791,500₫

  (27 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT168
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Vintage là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cocoon 995 Turqoise (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cocoon 995 Turqoise (1.6x2.3m)

  6,417,500₫

  (28 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT164
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Phòng Khách Cocoon 995 Turqoise được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải (Mediterranean Revival). Đây là sự kết hợp những gì tinh tế nhất, nổi bật nhất của nhiều phong cách: Tây Ban Nha thời Phục hưng,...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cocoon 991 Beige (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cocoon 991 Beige (1.6x2.3m)

  7,550,000₫

  (28 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT162
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Phòng Khách Cocoon 991 Beige được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải (Mediterranean Revival). Đây là sự kết hợp những gì tinh tế nhất, nổi bật nhất của nhiều phong cách: Tây Ban Nha thời Phục hưng,...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cocoon 990 Silver (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cocoon 990 Silver (1.6x2.3m)

  7,550,000₫

  (27 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT160
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Phòng Khách Cocoon 990 Silver được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải (Mediterranean Revival). Đây là sự kết hợp những gì tinh tế nhất, nổi bật nhất của nhiều phong cách: Tây Ban Nha thời Phục hưng,...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cocoon 990 Navy (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cocoon 990 Navy (1.6x2.3m)

  7,550,000₫

  (27 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT158
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Phòng Khách Cocoon 990 Navy được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải (Mediterranean Revival). Đây là sự kết hợp những gì tinh tế nhất, nổi bật nhất của nhiều phong cách: Tây Ban Nha thời Phục hưng,...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 451 Black Violet (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 451 Black Violet (0.8x1.5m)

  2,050,000₫

  (27 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT154
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Lambada là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cổ Điển GHOM 602 Red (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cổ Điển GHOM 602 Red (1.6x2.3m)

  5,856,500₫

  (28 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT152
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Phòng Khách Cổ Điển GHOM 602 Red có khả năng chống gây ra tiếng ồn đem đến một không gian yên tĩnh, sang trọng. Ngoài ra, nếu sàn nhà bạn có những khuyết điểm thì Thảm Phòng Khách Cổ...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cổ Điển GHOM 602 Cream (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cổ Điển GHOM 602 Cream (1.6x2.3m)

  5,856,500₫

  (28 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT150
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Phòng Khách Cổ Điển GHOM 602 Cream có khả năng chống gây ra tiếng ồn đem đến một không gian yên tĩnh, sang trọng. Ngoài ra, nếu sàn nhà bạn có những khuyết điểm thì Thảm Phòng Khách Cổ...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cổ Điển Màu Navy GHOM 601 (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cổ Điển Màu Navy GHOM 601 (1.6x2.3m)

  5,856,500₫

  (28 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT148
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Phòng Khách Cổ Điển Màu Navy GHOM 601 có khả năng chống gây ra tiếng ồn đem đến một không gian yên tĩnh, sang trọng. Ngoài ra, nếu sàn nhà bạn có những khuyết điểm thì Thảm Phòng Khách...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cổ Điển Màu Đỏ GHOM 601 (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cổ Điển Màu Đỏ GHOM 601 (1.6x2.3m)

  5,856,500₫

  (28 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT146
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Phòng Khách Cổ Điển Màu Đỏ GHOM 601 có khả năng chống gây ra tiếng ồn đem đến một không gian yên tĩnh, sang trọng. Ngoài ra, nếu sàn nhà bạn có những khuyết điểm thì Thảm Phòng Khách...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cổ Điển Màu Đỏ GHOM 600 (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cổ Điển Màu Đỏ GHOM 600 (1.6x2.3m)

  5,856,500₫

  (28 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT144
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Phòng Khách Cổ Điển Màu Đỏ GHOM 600 có khả năng chống gây ra tiếng ồn đem đến một không gian yên tĩnh, sang trọng. Ngoài ra, nếu sàn nhà bạn có những khuyết điểm thì Thảm Phòng Khách...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cổ Điển Màu Kem GHOM 600 (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Phòng Khách Cổ Điển Màu Kem GHOM 600 (1.6x2.3m)

  5,856,500₫

  (29 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT140
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Phòng Khách Cổ Điển Màu Kem GHOM 600 có khả năng chống gây ra tiếng ồn đem đến một không gian yên tĩnh, sang trọng. Ngoài ra, nếu sàn nhà bạn có những khuyết điểm thì Thảm Phòng Khách...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Tay Ba Tư Màu Bạc ETE 600 (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Tay Ba Tư Màu Bạc ETE 600 (1.6x2.3m)

  7,820,000₫

  (27 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT138
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm trang trí Ba Tư từ xưa đến nay vốn dĩ đã khá nổi tiếng trong ngành dệt thảm. Hiện nay, Thảm dệt tay Ba Tư đã trở thành một trong những đồ nội thất không thể thiếu trong trang...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Monaco 444 Platin (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Monaco 444 Platin (1.6x2.3m)

  7,072,000₫

  (27 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT136
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các tấm thảm Monaco siêu mềm mại kết hợp với nội thất hiện đại sẽ là một sự sang trọng đẳng cấp mà không phô trương. Thảm Monaco được dệt tay 100% cẩn thận và kỹ lưỡng, bởi vì hai...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Tay Ba Tư Màu Đỏ ETE 600 (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Tay Ba Tư Màu Đỏ ETE 600 (1.6x2.3m)

  7,820,000₫

  (27 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT134
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm trang trí Ba Tư từ xưa đến nay vốn dĩ đã khá nổi tiếng trong ngành dệt thảm. Hiện nay, Thảm dệt tay Ba Tư đã trở thành một trong những đồ nội thất không thể thiếu trong trang...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Tay Ba Tư Màu Hồng ETE 600 (1.6x2.3m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Tay Ba Tư Màu Hồng ETE 600 (1.6x2.3m)

  7,820,000₫

  (26 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT132
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm trang trí Ba Tư từ xưa đến nay vốn dĩ đã khá nổi tiếng trong ngành dệt thảm. Hiện nay, Thảm dệt tay Ba Tư đã trở thành một trong những đồ nội thất không thể thiếu trong trang...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Masshad 132 Red (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Masshad 132 Red (0.8x1.5m)

  3,150,000₫

  (28 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT053
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Masshad thuộc phân khúc cao cấp của Thảm trang trí nhập khẩu CHLB Đức. Dòng thảm Masshad nổi bật với những họa tiết đi vào truyền thuyết của phương Đông. Masshad Là những tấm thảm đặc biệt với họa...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Masshad 131 Red (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Masshad 131 Red (0.8x1.5m)

  3,150,000₫

  (27 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT041
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Masshad thuộc phân khúc cao cấp của Thảm trang trí nhập khẩu CHLB Đức. Dòng thảm Masshad nổi bật với những họa tiết đi vào truyền thuyết của phương Đông. Masshad Là những tấm thảm đặc biệt với họa...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Masshad 131 Cream (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Masshad 131 Cream (0.8x1.5m)

  3,150,000₫

  (49 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT037
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Masshad thuộc phân khúc cao cấp của Thảm trang trí nhập khẩu CHLB Đức. Dòng thảm Masshad nổi bật với những họa tiết đi vào truyền thuyết của phương Đông. Masshad Là những tấm thảm đặc biệt với họa...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Masshad 130 Cream (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Masshad 130 Cream (0.8x1.5m)

  3,150,000₫

  (26 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT033
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Thảm Masshad thuộc phân khúc cao cấp của Thảm trang trí nhập khẩu CHLB Đức. Dòng thảm Masshad nổi bật với những họa tiết đi vào truyền thuyết của phương Đông. Masshad Là những tấm thảm đặc biệt với họa...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 463 Black Silver (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 463 Black Silver (0.8x1.5m)

  2,050,000₫

  (23 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT029
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Lambada là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 463 Mocca Beige (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 463 Mocca Beige (0.8x1.5m)

  2,050,000₫

  (25 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT025
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Lambada là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 452 Platin Beige (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 452 Platin Beige (0.8x1.5m)

  2,050,000₫

  (26 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT021
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Lambada là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm dệt thủ công Lambada 466 Beige Ivogy (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 466 Beige Ivogy (0.8x1.5m)

  2,050,000₫

  (26 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT013
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Lambada là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 451 Mocha Beige (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 451 Mocha Beige (0.8x1.5m)

  2,050,000₫

  (24 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT017
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Lambada là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 451 Black - Silver (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 451 Black - Silver (0.8x1.5m)

  2,050,000₫

  (26 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT005
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Lambada là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Hết hàng
  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 466 Platin Beige (0.8x1.5m)

  Thảm trải sàn - Thảm Dệt Thủ Công Lambada 466 Platin Beige (0.8x1.5m)

  2,050,000₫

  (26 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03TNDT001
  • Thương hiệu: Ngọc Diệp
  • Mô tả ngắn: Các mẫu Lambada là mẫu thảm dệt thời trang với một bề mặt được dệt dày đặc, đặc biệt là đường tỉa 3D thủ công. Dòng thảm này được dệt bằng công nghệ Nano hiện đại của người Đức. Công...
 • Thảm trải sàn - Thảm Trải Sàn Kinh Khí Cầu Vui Nhộn VS Handmade (1.4x2m)

  1,650,000₫

  (24 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03VSHM032
  • Thương hiệu: VS Handmade
  • Mô tả ngắn: Thảm Trải Sàn Kinh Khí Cầu Vui Nhộn VS Handmade mang một màu sắc vui nhộn và đầy trí tưởng tượng của trẻ thơ. Hình ảnh đôi bạn gấu và cáo sẽ giúp bé thích thú hơn và hiểu được...
 • Thảm trải sàn - Thảm Trải Sofa Lá Rừng TT313 VS Handmade (1.3x1.6m)

  731,000₫

  (1 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03VSHM026
  • Thương hiệu: VS Handmade
  • Mô tả ngắn: Thảm Trải Sofa Lá Rừng TT313 VS Handmade tạo nên một mảng lá xanh mát không phòng của bạn. Với những họa tiết lá cây rừng kết hợp cùng màu sắc xanh nhạt của lá cây dương xỉ đã tạo...
 • Thảm trải sàn - Thảm Trải Sofa Thổ Cẩm Trắng Đỏ TT916 VS Handmade (1.3x1.6m)

  731,000₫

  • Mã sản phẩm: 03VSHM016
  • Thương hiệu: VS Handmade
  • Mô tả ngắn: Thảm Trải Sofa Thổ Cẩm Trắng Đỏ TT916 VS Handmade được trang trí với những họa tiết được lấy cảm hứng từ vải thổ cẩm của những người dân tộc. Bên cạnh đó các họa tiết được kết hợp với...
 • Thảm trải sàn - Thảm Trải Sofa Hoa Cúc Vàng Xanh TT813 VS Handmade (1.3x1.8m)

  593,000₫

  • Mã sản phẩm: 03VSHM013
  • Thương hiệu: VS Handmade
  • Mô tả ngắn: Thảm Trải Sofa Hoa Cúc Vàng Xanh TT813 VS Handmade được trang trí bởi những hoa cúc vàng lớn được cách điệu trở nên sang trọng và huyền bí hơn nhiều. Với phần nền màu xanh đậm đã không chỉ...
 • Thảm trải sàn - Thảm Trải Sofa Hạt Dẻ Hình Thoi TT513 VS Handmade (1.3x1.8m)

  731,000₫

  • Mã sản phẩm: 03VSHM012
  • Thương hiệu: VS Handmade
  • Mô tả ngắn: Thảm Trải Sofa Hạt Dẻ Hình Thoi TT513 VS Handmade được trang trí với các họa tiết hình hạt dẻ cách điệu được ghép bới những hình thoi sắc nét tạo nên những bông hoa độc đáo. Bên cạnh đó...
 • Thảm trải sàn - Thảm Trải Sàn Vòng Hoa Lá VS Handmade

  900,000₫

  (25 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03VSHM037
  • Thương hiệu: VS Handmade
  • Mô tả ngắn: Thảm Trải Sàn Vòng Hoa Lá VS Handmade là loại sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc có thiết kế tinh tế, màu sắc phù hợp với nhiều loại nền nhà khác nhau cho khách thoải mái lựa chọn và...
 • Thảm trải sàn - Thảm Trải Sàn Họa Tiết Lục Giác Màu TLS12 VS Handmade

  2,100,000₫

  (26 đánh giá)
  • Mã sản phẩm: 03VSHM036
  • Thương hiệu: VS Handmade
  • Mô tả ngắn: Thảm Trải Sàn Họa Tiết Lục Giác Màu TLS12 VS Handmade là loại sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc có thiết kế tinh tế, màu sắc phù hợp với nhiều loại nền nhà khác nhau cho khách thoải mái...

GỌI MUA HÀNG

0888 6000 16 Từ 9:00 sáng - 9:00 tối
Từ thứ 2 đến Chủ Nhật

GỌI MUA HÀNG

0866 9000 16 Từ 9:00 sáng - 9:00 tối
Từ thứ 2 đến Chủ Nhật

Alan.vn back to top