Điều khoản - Quy định – Alan.vn

Điều khoản - Quy định

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG ALAN.VN 

Chào mừng Quý khách đến với website thương mại điện tử bán hàng www.alan, website điện tử thiết lập và sở hữu bởi Công ty TNHH Đầu Tư Alan, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315429794 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP HCM Cấp Ngày 10/12/2018. 

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện trước khi đặt mua bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại Alan.vn

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

2. Alan.vn và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Website đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. Alan.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch với Alan.vn sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Một lần nữa, Alan.vn lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.

3. Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký tài khoản và đặt hàng giữa Alan.vn và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

1. Đăng ký tài khoản trên website Alan.vn

2. Mua sản phẩm bán trên website Alan.vn.

3. Có nhu cầu được giao sản phẩm đến địa điểm giao hàng phù hợp với chính sách giao hàng được đăng tải trên Website Alan.vn.

4. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm: mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua Alan.vn và (b) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

III. ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Mọi quy định về Chính sách quyền và nghĩa vụ của thành viên được đăng tải trên website mục IX (2) của Quy chế Hoạt động Website Thương mại điện tử Bán hàng Alan.vn: www.alan.vn/quy-che-hoat-dong.

IV. ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN KHI GIAO DỊCH

1. Xác lập đơn hàng Thương mại điện tử

1.1. Xác lập đơn hàng

Các bước xác lập đơn hàng:

Bước 1: Khách hàng đặt hàng trên Website Alan.vn sẽ hình thành 1 đơn đặt hàng. Sau đó, Alan.vn sẽ gửi thông báo thông tin đặt hàng của Quý khách (về mã đơn hàng, thông tin người nhận, thông tin sản phẩm đặt hàng,…) qua Email, SMS hoặc trực tiếp qua Website Alan.vn mục Tài khoản của tôi.

Bước 2: Alan.vn gửi xác nhận đơn đặt hàng thông qua một trong các Phương thức như:

(i) Qua địa chỉ email mà Khách Hàng đã đăng ký với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán,…

(ii) Qua tin nhắn tới số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng với nội dung: mã đơn hàng; xác nhận xử lý thành công,…

(iii) Gọi điện thoại xác nhận với Quý khách về đơn đặt hàng.

(iv) Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách hàng trên Website với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.

(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, Alan.vn có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) Alan.vn/nhà cung cấp không thể đáp ứng các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc do nhà cung cấp.

(ii) Alan.vn nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng (khái niệm đầu cơ được quy định tại mục (i) khoản 2.2 dưới đây) hoặc đơn hàng ảo sai thông tin, đơn đặt hàng có ý nhằm phá hoại, spam,…

(iii) Alan.vn sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website để Khách Hàng theo dõi.

1.2. Hủy đơn đặt hàng

Alan.vn có quyền hủy đơn hàng đặt hàng đã xác nhận trong một số trường hợp sau đây:

(i)   Khi Alan.vn phát hiện Khách Hàng có dấu hiệu:

  1. Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách bán hàng của Alan.vn để đặt hàng với số lượng nhiều và/hoặc không dùng cho mục đích tiêu dùng cuối cùng mà để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích).
  2. Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của Alan.vn để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường.
  3. Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Mục 2.3 Điều Khoản và Điều Kiện này.

(ii)  Khi Alan.vn/nhân viên giao hàng của Alan.vn không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng;

(iii) Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp Đồng của Alan.vn diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, Alan.vn sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Hợp Đồng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của Alan.vn có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc Alan.vn sẽ chủ động hủy.

(iv) Các trường hợp Alan.vn có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website.

1.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Alan.vn có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(i) Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi chương trình khuyến mãi mà một Khách Hàng được mua.

(ii) Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các Chương trình khuyến mãi chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;

2. Giá cả, hóa đơn GTGT và thanh toán

2.1. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Alan.vn trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

2.2. Alan.vn có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Alan.vn.

2.3. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

(i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ Alan.vn chuyển đến;

(ii) Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận.

(iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại Alan.vn. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại Alan.vn, Khách Hàng cần liên hệ ngay với Trung Tâm CSKH của Alan.vn để được xử lý kịp thời.

(iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.

3. Giao nhận sản phẩm

Việc giao nhận sản phẩm được quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Website Alan.vn: www.alan.vn/pages/chinh-sach-giao-hang

4. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi trả sản phẩm được quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Website Alan.vn: www.alan.vn/pages/chinh-sach-doi-tra

5. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

5.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng (CSKH) theo số Hotline  099 788 4000 hoặc email cskh@alan.vn. Khi liên hệ với Bộ phận CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Alan.vn gửi cho Khách Hàng. Bộ phận CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

5.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

6. Bảo mật thông tin

Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin theo quy định.

7. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Alan.vn không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Alan.vn sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của Alan.vn gây ra.

GỌI MUA HÀNG

0888 6000 16 Từ 9:00 sáng - 19:30 tối
Từ thứ 2 đến thứ 7

GỌI MUA HÀNG

0866 9000 16 Từ 9:00 sáng - 19:30 tối
Từ thứ 2 đến thứ 7

0
Alan.vn back to top